onsdag 14 augusti 2013

Dränering av översvämningen

 Lasse och Kerstin har kommit för att hjälpa oss dels med dräneringen kring huset som inte är tillräcklig och dels med att hindra mer vatten att komma från tomten sidan om oss. Difum AB som äger Magnarpsstrand-tomterna tog på sig ansvaret för att så mycket dagvatten kommer från vår granntomt och gick med på att Lasse även skulle göra att dike samt en vall för deras räkning. Så fort vallen och diket var gjort slutade det flöda in vatten på vår tomt och Lasse och Kerstin kunde börja gräva ut en typ av stenkista som samlingspunkt för tillrinnande vatten. Från den leds sedan vattnet via en T-koppling till vårt dagvattenavlopp.
 Som en bonus, har Lasse även funnit två jättefina stenar till oss att ha som trappor till entréerna! Man får tänka sig hela bilden när det blir klart med kullersten längs husfasaderna, ev en liten buxbomshäck utanför kullerstenen mot en gång med singel och gatusten mot rabatterna. Nästa år!

 Ser bra ut!


 T-koppling till dagvattenavloppet
 Makadam i stenkistan
Markduk över och snart ser det ut som om det aldrig hänt. Dessutom har vi fått en vallgrav utanför... Lösningen på granntomten är väl inte så beständig, men förhoppningsvis blir den bebyggd snart och vår dränering kommer att vara mycket bättre rustad nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar